Wat is OEE?

Het meten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) hoort oorspronkelijk bij de Japanse verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM) en gelinkt aan Lean Manufacturing. Een heel korte definitie van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) is de verhouding tussen de hoeveelheid goede producten die een productiemiddel aflevert, en het maximaal haalbare. Om de OEE te berekenen worden een aantal factoren met elkaar vermenigvuldigd, waaronder de machinebeschikbaarheid, de machineprestatie en de kwaliteit.

OEE

Lees verder